skip to Main Content
Informationsmaterial för en säkrare skolskjuts

Här kan du ladda ner informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts och kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Materialet får användas fritt för alla som informerar, oavsett om det är beställare, transportör eller skolpersonal som träffar barnen.

Om projektet Ladda ner
Se filmerna som ingår i materialet
Före resan

Filmen beskriver vad barn och föräldrar ska tänka på för att morgonen ska bli lugn och stressfri, hur man tar sig tryggt och säkert till skolskjutsen och hur man ska göra när bussen eller taxin kommer. Filmen är 2.03 min lång och kan användas separat men ingår i det färdiga materialet med frågeställningar till barnen och handledning. Hela materialet går att ladda ner här.

Under resan

Filmen är 1.18 min lång och handlar om vad barnen ska tänka på när de reser med bussen eller taxin. Det är tre saker som är extra viktiga att tänka på. Spänn fast bältet, sitt bältad under hela resan och hjälp föraren att hålla ordning. Filmen kan visas separat men ingår i materialet som laddas ner här.

Säkerhet ombord

Det är säkert att åka buss men det kan hända olyckor. Och då är det bra att veta hur man ska göra. Den här filmen behandlar säkerheten ombord på en buss, utrymning och information om nödutgångar, brandsläckare och hur man ringer 112. Filmen är 1.46 min lång och kan även visas för barn ombord på bussen vid skolkörningar som inte rör skolskjuts. Filmen och övrigt material kan laddas ner här.

Back To Top