Home

[vcex_heading text=”Välkommen till skolskjutsen.se” font_size=”32px” color=”#3291e5″][vcex_spacing size=”10px”]

Här kan du ladda ner informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts och kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Materialet får användas fritt för alla som informerar, oavsett om det är beställare, transportör eller skolpersonal som träffar barnen.

[vcex_spacing size=”40px”][vcex_button url=”http://skolskjutsen.se/om-projektet/” title=”Om projektet” font_weight=”bold” custom_background=”#1787e5″ font_padding=”12px 20px” margin=”0 10px 5px 0″ custom_hover_background=”#3397eb” font_size=”14px” icon_left=”fa fa-eye”]Om projektet[/vcex_button][vcex_button url=”http://skolskjutsen.se/om-materialet/” title=”Ladda ner” font_weight=”bold” custom_background=”#92bc26″ font_padding=”12px 20px” margin=”0 0 5px” custom_hover_background=”#a7d52f” font_size=”14px” icon_right=”fa fa-arrow-circle-right”]Ladda ner[/vcex_button]
[vcex_heading text=”Se filmerna som ingår i materialet” font_size=”28px” color=”#3291e5″][vcex_spacing size=”10px”]
[vcex_heading text=”Före resan” font_size=”20px” color=”#222222″][vcex_spacing size=”10px”]

Filmen beskriver vad barn och föräldrar ska tänka på för att morgonen ska bli lugn och stressfri, hur man tar sig tryggt och säkert till skolskjutsen och hur man ska göra när bussen eller taxin kommer. Filmen är 2.03 min lång och kan användas separat men ingår i det färdiga materialet med frågeställningar till barnen och handledning. Hela materialet går att ladda ner här.

[vcex_heading text=”Under resan” font_size=”20px” color=”#222222″][vcex_spacing size=”10px”]

Filmen är 1.18 min lång och handlar om vad barnen ska tänka på när de reser med bussen eller taxin. Det är tre saker som är extra viktiga att tänka på. Spänn fast bältet, sitt bältad under hela resan och hjälp föraren att hålla ordning. Filmen kan visas separat men ingår i materialet som laddas ner här.

[vcex_heading text=”Säkerhet ombord” font_size=”20px” color=”#222222″][vcex_spacing size=”10px”]

Det är säkert att åka buss men det kan hända olyckor. Och då är det bra att veta hur man ska göra. Den här filmen behandlar säkerheten ombord på en buss, utrymning och information om nödutgångar, brandsläckare och hur man ringer 112. Filmen är 1.46 min lång och kan även visas för barn ombord på bussen vid skolkörningar som inte rör skolskjuts. Filmen och övrigt material kan laddas ner här.