skip to Main Content
Om projektet

Ett samarbetsprojekt mellan Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa.

Varje år åker 400 000 barn skolskjuts. Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa tagit fram ett material för alla som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, upphandlande myndigheter och transportörer och kan visas vid skolstarter och på föräldramöten. Med materialet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjuts och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Skolskjutsen.se är framtaget 2016 av en gemensam styrgrupp och ses över regelbundet. Innehållet är resultatet av erfarenhet, statistik och önskemål bland organisationernas medlemmar för att få materialet aktuellt, relevant och verklighetsanknutet.

Kontaktperson: Agneta Weissglas, Svensk Kollektivtrafik

Webb och filmproducent: Jonas Weissglas, Licorne Sverige AB
Animering och Art direction: Gun Karlsson, Fältman&Malmén AB
Ljud: Cristian Sandquist, Four Brothers Pictures AB
Projektkoordinator: Göte Persson, Aspeboda AB

Har du synpunkter och frågor om projektet eller skulle du vilja ha hela materialet anpassat efter din kommun eller ditt trafikföretag?
Skicka ett mail.

Back To Top