skip to Main Content
Om projektet

Ett samarbetsprojekt mellan Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa.

Varje år åker 400 000 barn skolskjuts. Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa tagit fram ett material för alla som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, upphandlande myndigheter och transportörer och kan visas vid skolstarter och på föräldramöten. Med materialet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjuts och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Skolskjutsen.se är framtaget 2016 av en gemensam styrgrupp och innehållet är resultatet av erfarenhet, statistik och önskemål bland organisationernas medlemmar för att få materialet aktuellt, relevant och verklighetsanknutet.

Läs pressmeddelandet 2016-04-19

Styrgruppen består av:
Anita Stenhardt, kommunikationschef, Svensk Kollektivtrafik
Anders Bagewitz, trafikinformatör, Länstrafiken Kronoberg
Ken Forsberg, vd Forsbergs buss, Sveriges Bussföretag
Ejert Seijboldt, projektledare, Svenska Taxiförbundet
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Joakim Nylén, Large Account Manager, Trygg-Hansa
Henrik Åkerdahl, skadeförebyggare, Trygg-Hansa

Projektledare: Agneta Weissglas, Licorne Sverige AB
Projektkoordinator: Göte Persson, Aspeboda AB

Webb och filmproducent: Jonas Weissglas, Licorne Sverige AB
Animering och Art direction: Gun Karlsson, Fältman&Malmén AB
Ljud: Cristian Sandquist, Four Brothers Pictures AB

Har du synpunkter och frågor om projektet eller skulle du vilja ha hela materialet anpassat efter din kommun eller ditt trafikföretag?
Skicka ett mail.

Back To Top