skip to Main Content
Användbara länkar

Skolskjutsen.se fokuserar på trygghet och säkerhet i samband med skolskjutsen. För frågor som berör skyldigheter, rättigheter och praktiska frågor med själva skjutsen hänvisar vi till lagstiftningen. Här nedan har vi samlat några användbara länkar.

Skollagen
Kommunernas skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (SFS 2010:800).

SKR:s länksamling
Några av de lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör skolskjuts.

Skolskjutshandboken
Skriften tar bland annat upp hur man arbetar med underlag och planerar resor med skolskjuts, ersättning för gymnasieelevers resor, elever med funktionshinder, frågor om växelvis boende och trafiksäkerhet.

Back To Top